Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2501 - Høst 2012

Fredagstimen flyttes permanent til torsdag kl. 10.15, sem.rom 8 PAM. Unntatt torsdag 1. nov., timen holdes fredag 2. kl. 10.15, sem.rom 11.

Frist for innlevering av obligatorisk oppgave: 15. nov.

25. sep. 2012 15:30