Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2501 - Vår 2007

Omfang på oppgavene: Selv om det nå ikke er noen offisiell begrensning, bør oppgavene ikke være på mer enn 6 sider med normal font og linjeavstand.

21. mai 2007 16:06

Alle innleverte obligatoriske oppgaver er bestått.

29. mars 2007 00:43