Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS4110 - Vår 2005

Hjemmeeksamen (3 dager). Utlevering: ma. 30. mai (ved oppslag og på nett). Innlevering: to. 2. juni mellom kl. 13 - 15 hos studiekonsulent, rom 503, 5. et. NT. Vi trenger 2 stiftete kopier og 1 ferdigutfylt oblig. skjema. www.hf.uio.no/studier/eksamensplan/obligerklaering.html Det skal være en forside med institutt, tittel, emnekode, termin, kand.nr. og evt. bilde. Du finner ditt kand.nr. i studentweb. Info. om sensur kommer senere.

13. mai 2005 13:10