Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS4110 - Vår 2013

Gi en diskursanalyse av en selvvalgt politisk tale eller en avistekst. Bruk noen få kategorier fra Chilton (og annen pensumlitteratur) i analysen din.

To eksempler på politiske taler:

http://www.wprost.pl/ar/251508/Przemowienie-Donalda-Tuska/#an_1073443643

http://www.tvn24.pl/przemowienie-donalda-tuska-w-pe,194059,s.html

 

Innleveringsfrist: 27. april. Oppgaven leveres på e-post til: ljiljana.saric@ilos.uio.no

19. mars 2013 18:03

Pensum V2013:

  • Paul A. Chilton (2004) Analysing political Discourse: Theory and Practice (uten kap. 6).

  • Paul Chilton and Schäffner, C. (2002) Introduction: themes and principles in the analysis of political discourse. In: Politics as text and talk: analytic approaches to political discourse. Discourse approaches to politics, society and culture (4).

  • Anders Horsbøl (2006) From our plan to my promises: Multimodal shifts in political advertisements. In: Lassen, Inger, Jeanne Strunck and Torben Vestergaard (eds.), Mediating Ideology in Text and Image: Ten critical studies.

  • Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (2011) Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse (Introduksjon + kapittel 5).

25. jan. 2013 19:33