Dette emnet er nedlagt

OBLIGATORISK OPPGAVE

 Den obligatoriske oppgaven er en diskursanalyse av en politisk tale, et intervju eller en avistekst. Studenten velger selv den konkrete teksten (talen osv.). Analysen må vise at studenten aktivt har brukt pensumlitteraturen. Flere relevante analysekategorier fra Chilton og annen pensumlitteratur må benyttes (for eksempel, metafor, legitimisering, representasjon, presupposisjon). 
VIKTIG: Studenten leverer temaforslag til den emneansvarlige. Husk at temaet ditt må bli godkjent før du begynner å skrive! Det må bli avtalt med – dvs. godkjent – av den emneansvarlige læreren innen 21. februar. Oppgaven leveres på e-post senest 30. april.

Publisert 3. feb. 2014 15:10