Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Et utvalg tekster fra historiebøker for videregående skole fra Serbia, Kroatia og Bosnia-Hercegovina.

Pål Kolstø (ed.), 4 kapitler fra boken: Myths and Boundaries in South-Eastern Europe, Hurst & Company, London 2005.

Ivo Zanič : "The Symbolic identity of Croatia in the triangle Crossroad-Bulwark-Bridge".

Srećko M. Džaja: "Bosnian historical reality and its reflection in myth".

Ana Antić : The evolution of boundary: Defining historical myths in Serbian academic and public opinion in the 1990s".

Ulf Brunnbauer: "Ancient Nationhood and the Struggle for Statehood: Historiographic myths in the Republic of Macedonia".

Publisert 2. apr. 2009 14:30 - Sist endret 25. mai 2009 16:23