Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Svein Mønnesland, emneansvarlig lærer  (kontaktinformasjon)   svein.monnesland@ilos.uio.no
Svetlana Danielsen, studiekonsulent  (kontaktinformasjon) Daglig (ikke fredag) kl. 13-15  svetlana.danielsen@ilos.uio.no
Mons Vedøy, eksamenskonsulent   (kontaktinformasjon)   m.a.f.vedoy@ilos.uio.no
Publisert 8. apr. 2010 16:10 - Sist endret 25. mai 2010 14:31