Dette emnet er nedlagt

Eksamen i emnet er mappeevaluering. …

Eksamen i emnet er mappeevaluering. Ved mappeevaluering får studenten tilbakemelding på oppgvene sine før den endelige innleveringen. I EAS4550 vil det bli gitt to oppgaver:

1) Den første oppgaven kunngjøres den 18. oktober. Den skal innleveres den 28. oktober. Innen den 4. november vil alle få tilbakemelding på oppgaven sin.

2) Den andre oppgaven kunngjøres den 15. november. Den skal innleveres dn 25. november. Innen den 2. desember vil alle få tilbakemelding på oppgaven sin.

Revidert versjon av begge oppgavene leveres samlet innen den 15. desember.

Publisert 15. sep. 2011 17:19 - Sist endret 11. nov. 2011 16:55