Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
23.08.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT  Introduksjon. Hva er forskning? Hva er metode? Etiske utfordringer. Ulike teoretiske perspektiver på vitenskap   Ragin & Amoroso, kap. 1, 4 W.L. Neumann 
30.08.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT  Ulike teoretiske perspektiver på vitenskap (forts.) Hva er forskningens mål (ut i fra hvilket teoretisk perspektiv på vitenskap man har)? Om forskjellen mellom kvalitativ, komparative, kvantitativ datatyper. Kildetyper.  W.L Neumann

Ragin & Amoroso, kap. 2, 3.

Grønmo

Geertz 

06.09.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Kvalitative undersøkelser, feltarbeid. Innsamling og tolkning/analyse av data  Ragin & Amoroso, kap. 5

Johannessen et.al., kap. 6-9, 12

Eksempel: Fangen 

13.09.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Kvalitative undersøkelser. (forts.)   
20.09.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Surveyundersøkelser/kvantitative undersøkelser. Innsamling og tolkning/analyse av data  Ragin & Amoroso, kap. 7

Johannessen et.al., kap. 18-22

Eksempel: Brekke & Rogstad 

27.09.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Kvantitative undersøkelser (forts.)  Forts. 
28.09.2011Eva Sárfi  kl. 10.15-12 sem.rom 233 Helga Enghs hus  Seminar: Øvelser / kvantitative data   
04.10.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Komparative undersøkelser. Case studier  Ragin & Amoroso, kap. 6

Eksempel komparativ metode: Howard

Yin 

05.10.2011Eva Sárfi  10.15-12 sem.rom 233 Helga Enghs hus  Seminar: Øvelser / kvantitative data   
11.10.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Case studier (forts.)  Yin (forts.)

Eksempel: Bradshaw 

18.10.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Historisk metode, kildekritikk  Carr

Kjelstadli

Eksempel: Voth 

01.11.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Om bruk av begreper i historie og samfunnsfag   Nordby, Burke 
08.11.2011Deborah Lynn Kitchen-Døderlein  10.15-12 rom 706 NT   Kildesøk. Bibliotekskurs  Ta med din bærbare PC, hvis du har. 
15.11.2011Eva Sárfi  10.15-12 rom 706 NT   Historisk metode, kildekritikk (forts.) Om bruk av begreper i historie og samfunnsfag  Nordby

Burke 

16.11.2011Eva Sárfi  10.15-12 seminarrom 2 Sophus Bugge   Diskursanalyse  Wadak

Wood

Eksempel: I. Neumann, Fairclough 

22.11.2011Eva Sárfi, Kjetil Rå Hauge  10.15-12 rom 706 NT   Utforming av oppgaven. Kilder, referanser  Johannessen et.al., kap. 27, Kitchen-Døderlein 
Publisert 8. juni 2011 17:30 - Sist endret 11. nov. 2011 16:58