Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EAS4550 - Høst 2012

OPBS! Nytt sted for forelesningen er sem. rom 13 PAM (altså ikke i HE hus).). Husk forelesning den 29.11 med Deborah Kitchen i rom 231 Helga Enghs hus.

26. okt. 2012 12:42

Eksamen består av to oppgaver som skal inngå i en mappe. Den første oppgaven er allerede gitt og innlevert - alle får kommentarer på papirversjon som blir tilbakelevert på forelesning den 2.11. De som ikke kommer på forelesning, får beskjed om hvor de kan hente oppgaven sin.. Den andre mappeoppgaven blir kunngjort fredag 16.11 i Fronter. Frstreutkastet leveres torsdag 29.11. Dere mottar kommentarer til førsteutkastet mandag 3.12.

3. aug. 2012 13:39