Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EAS4550 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Innleveringsfristen for første mappeoppgave er utvidet til 14.10 kl. 12. Oppgaveteksten ligger i Fronter, og besvarelsen leveres i Fronter.

4. okt. 2013 13:24

Eksamensformen for emnet er mappeeksamen. Studentene får to oppgaver i løpet av semesteret, Studentene leverer et førsteutkast av begge besvarelsene innen fristen (se nedenfor) og få kommentarer av faglærer. Begge oppgavene leveres i revidert versjon innen den 17.12 kl. 14.

Den første mappeoppgaven blir utlevert (lagt ut på Fronter) den 4.10 og leveres innen den 10.10 kl. 16. Oppgaven blir ferdig kommentert innen den 26.10

Den andre mappeoppgaven blir utlevert (lagt ut på Fronter) den 11.11 og leveres innen den 22.11. Oppgaven blir ferdig kommentert innen 2.12. 

 Det er ikke obligatorisk å levere et førsteutkast, men det anbefales sterkt å gjøre det.

14. aug. 2013 13:16