Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EAS4550 - Høst 2015

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Forelesningen er dessverre avlyst i dag, 26. oktober, pga sykdom.

26. okt. 2015 13:55

Informasjon om mappeoppgavene: Første mappeoppgave blir kunngjort (i Fronter) den 24.9 og leveres innen 1.10. Kommentarer til oppgaven blir gitt innen 9.10. Andre mappeoppgave blir kunngjort den 9.11 og leveres innen 25.11. Kommentarer til oppgaven blir gitt innen 1.12. Begge oppgavene leveres i den endelige mappen den 15.12.

10. aug. 2015 13:37