Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EAS4550 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Første mappeoppgave blir utlevert den 3. oktober og leveres inn den 17. oktober.

Andre mappeoppgave leveres ut den 9. november og leveres inn den 1. desember. Oppgavene blir ferdig kommentert 6. desember. 

13. juni 2016 12:33