Dette emnet er nedlagt

Semesterside for EAS4550 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

FORELESNING DEN 21.2 ER AVLYST

21. feb. 2017 12:16

Første mappeoppgave blir publisert i Fronter den 8. mars. Besvarelsen leveres i Fronter innen 31.3. Andre mappeoppgave blir publisert i Fronter den 4. april. Besvarelsen leveres innen den 5. mai. Alle får kommentarer til andre mappeoppgave innen den 12. mai. Forbedret versjon av begge mappeoppgavene leveres innen den 14. juni.

17. feb. 2017 15:19