Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Mark Luccarelli  (kontaktinformasjon)   Veileder for Walther Fjeldvik Cecilie, NORAM
Svetlana Danielsen, studiekonsulent  (kontaktinformasjon) Daglig (ikke fredag) kl. 13 - 15  svetlana.danielsen@ilos.uio.no
Mons Vedøy, eksamenskonsulent  (kontaktinformasjon)   m.a.f.vedoy@ilos.uio.no
Publisert 29. mai 2008 09:43 - Sist endret 7. okt. 2008 16:54