Tidligere gitte eksamensoppgaver

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Previous exams                                                                
Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006
Vår 2007 Høst 2007 Vår 2008
Høst 2008 Vår 2009 Høst 2009
Vår 2010 Vår 2011 Høst 2011
Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013
Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014
Vår 2015 Høst 2015 Vår 2016
Høst 2016 Høst 2017  
     
Assessment guidelines                                                                                

Autumn 2018

   
     
     
     

 

Published Aug. 6, 2013 1:32 PM - Last modified Jan. 2, 2019 2:19 PM