Lektorprogramstudenter kan velge seminar 7 …

Lektorprogramstudenter kan velge seminar 7 eller 8 om de ønsker å følge undervisning sammen med andre LeP studenter. Dere er ikke garantert plass på en av disse gruppene, men vil få plass såfremt det er mulig.

Published May 13, 2011 11:58 AM - Last modified Aug. 5, 2011 3:23 PM