Studenter på lektorprogrammet kan velge gruppe 6 eller 7 om de ønsker å ha undervisning sammen med andre fra LeP programmet. LeP studenter er ikke garantert plass på en av gruppene, men vil bli prioritert så langt det lar seg gjøre.

June 5, 2012 3:03 PM