Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Johan Elsness  (kontaktinformasjon) Torsdag 14.15 - 15.00  Forelesning og seminar, underviser gruppe 1
Per Lysvåg  (kontaktinformasjon) Torsdag 10.15 - 11.00  Underviser gruppe 2
Kay Wikberg  Mandag 11.15 - 12.00  Underviser gruppe 3
Publisert 6. mars 2005 11:23