Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG1102 - Høst 2004

Bjarne Birkrem's groups in seminar room 810, 8th floor, NT at 16.15 - 18.00 and 18.15 - 20.00 today, Thursday 4th November have been cancelled due to illness.

4. nov. 2004 01:00

Spørsmål til Midtveisevaluering i ENG1102:

  • Har du fått den hjelp og støtte du har hatt behov for i startfasen av emnet? Begrunn svaret ditt. / Have you received the help and support you needed when starting this course? Give reasons why or why not.
  • Hva har så langt vært din mest lærerrike erfaring i tilknytning til dette emnet? / What so far has been your best learning experience in connection with this course?
  • Hva mener du har fungert hhv. godt/mindre godt i undervisningen? / What part of the teaching in your opinion has worked well/less well?
  • Hvordan vil du vurdere tilgjengeligheten på praktisk informasjon vedr. emnet? / How would you assess access to practical information about the course?
  • Andre kommentarer? / Other comments?

18. okt. 2004 02:00

Undervisningen i Bjarne Birkrems Gruppe 3, 16.15 og Gruppe 5, 18.15 er dessverre avlyst i dag p.g.a. sykdom.

9. sep. 2004 02:00