Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 24. mai 2005 02:10

Ang. ORDBØKER TIL EKSAMEN: Alle ettspråklige ordbøker (engelsk-engelsk og norsk-norsk), samt ordbøker mellom norsk og ev. andre morsmål, er tillatt brukt til eksamen i ENG1102. Dette inkluderer også synonymordbøker (thesaurus) og fremmedordbøker, så sant de ikke er tospråklige.

Publisert 2. mai 2005 02:00

Undervisningen den 2.5.2005 er avlyst pga. sykdom. Rettede oppgaver vil bli lagt ut i lærerens hylle i 9. etg. på onsdag.

Publisert 6. jan. 2005 01:00

ORDBØKER: Du trenger en god ordbok i dette kurset. Vent med å kjøpe ny ordbok til etter timen med gjennomgang av ordbøker (vanligvis i undervisningsuke 2), hvor du kan få tips og anbefalinger.

Publisert 9. des. 2004 01:00

Gruppebytte: Hvis du ønsker å bytte gruppe må du finne noen å bytte med. Skjema for dette blir lagt ut i 9. etasje NT.

Eneste unntak fra dette er direkte kollisjon med annen undervisning eller problemer med kveldsundervisning pga. omsorg for barn. I disse tilfelle kan man sende en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no med fødsels/personnummer, navn på emne, og hvilken gruppe man ønsker å bytte fra og til. Hvis denne muligheten misbrukes vil den bli fjernet.