Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anne Grethe Mathisen  (kontaktinformasjon)  

Foreleser og emneansvarlig

Ulrikke Rindal  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Mari Bruun Ingebretsen  (kontaktinformasjon)  

Gruppelærer

Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Tuesday 13-14, Thursday 13-14 

Student advisor.

Publisert 13. okt. 2009 15:09 - Sist endret 19. nov. 2009 12:57