Pensum/læringskrav

Barbara Bird: Sounds Interesting! A Course in English Segmental Phonology (RP and GA), Fås kjøpt på kopiutsalget i Akademika.

Barbara Bird: A Course in English Intonation (Received Pronunciation), 1997. Universitetsforlaget. Denne er fellespensum både for studenter som velger RP og for dem som velger GA. .

Barbara Bird: Sounds Different! A Brief Outline of Accent Variation in English, Denne er fellespensum både for studenter som velger RP og for dem som velger GA. Vil bli lagt ut på Fronter..

Dessuten bør alle studenter bruke en uttaleordbok, fortrinnsvis:

D. Jones: English Pronouncing Dictionary, 2003 eller nyere utgave. Cambridge: CUP.

Alternativt brukes:

J.C. Wells (ed.): Longman Pronunciation Dictionary, 2000, eller nyere utgave. . Harlow: Longman.

NB! Begge disse uttaleordbøkene dekker både RP og GA og nyere utgaver har også en medfølgende CD.

Publisert 13. okt. 2009 15:09 - Sist endret 12. jan. 2010 16:20