Messages

Published Jan. 19, 2012 11:33 AM

Har du behov for å endre gruppe fordi den kolliderer med annen undervisning ved UiO kan du få søknadsskjema på ekspedisjonskontoret til ILOS 7etg. Niels Treschows hus. Merk at jobb og andre aktiviter ikke er gyldig grunn til å få innvilget gruppebytte. Da må du bytte internt med noen andre på emnet og fylle ut skjema sammen.

Published Dec. 6, 2011 3:29 PM

Groups start teaching in week 3.