Syllabus/achievement requirements

Barbara Bird: Sounds Interesting! A Course in English Segmental Phonology (RP and GA), Fås kjøpt på kopiutsalget i Akademika.

Barbara Bird: A Course in English Intonation (Received Pronunciation), 1997. Universitetsforlaget. Denne er fellespensum både for studenter som velger RP og for dem som velger GA. .

Ekstra tekst: Barbara Bird, ”Sounds Different! A Brief Outline of Accent Variation in English”. Denne er fellespensum både for studenter som velger RP og for dem som velger GA. Vil bli lagt ut i Fronter som E-tekst.

Dessuten bør alle studenter bruke en uttaleordbok, fortrinnsvis:

  • D. Jones, English Pronouncing Dictionary, 17th edition, Cambridge: CUP (2006).
Alternativt brukes:
  • J.C. Wells (ed.), Longman Pronunciation Dictionary, 3rd edition, Pearson Longman (2008).

NB! Begge disse uttaleordbøkene dekker både RP og GA og nyere utgaver har også en medfølgende CD.

Published Oct. 11, 2011 12:23 PM - Last modified Oct. 11, 2011 12:23 PM