Påminnelse: Frist for innlevering av …

Påminnelse: Frist for innlevering av siste essayutkast er fredag 23. april og bør overholdes. Essayet leveres sammen med egenerklæring vedrørende fusk, som fås hos gruppelærer eller kan hentes i hylle for ENG1303 i korridoren 9.etg. NT.

Publisert 6. apr. 2004 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 11:27