Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Per Winther  (kontaktinformasjon) Torsdag 14.15-15  Forelesning. Underviser også gruppe 2 og 3.
Colin Haines    Underviser gruppe 1, 4 og 5.
Publisert 6. mars 2005 11:28