Fronter

This course uses the learning platform Fronter.

Log into Fronter

Hvis du har valgt engelsk som fordypning (80 studiepoeng), velger du gruppe 8, 9 eller 10. Disse er sikret mot praksisen du skal ha i ditt tredje semester på fredager.

 

 

May 26, 2015 1:18 PM