Messages

Published May 26, 2015 1:18 PM

Hvis du har valgt engelsk som fordypning (80 studiepoeng), velger du gruppe 8, 9 eller 10. Disse er sikret mot praksisen du skal ha i ditt tredje semester på fredager.