Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

9. desember  (4 timer).

Lesesal B  Sophus Bugges hus

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.