Semesterside for ENG1505 - Vår 2005

Studenter som ikke har levert obligatorisk essay i dette emnet har fått sin eksamensmelding slettet. (Dette gjelder også de som ikke har fått essayet godkjent.) Disse studentene har fått beskjed om dette via e-post.

9. mai 2005 02:00

Gruppebytte: Hvis du ønsker å bytte gruppe må du finne noen å bytte med. Skjema for dette blir lagt ut i 9. etasje NT, og vi oppfordrer til at alle som ønsker å bytte gruppe møtes rett etter første forelesning.

Eneste unntak fra dette er direkte kollisjon med annen undervisning eller problemer med kveldsundervisning pga. omsorg for barn. I disse tilfelle kan man sende en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no med fødsels/personnummer, navn på emne, og hvilken gruppe man ønsker å bytte fra og til. Hvis denne muligheten misbrukes vil den bli fjernet.

9. des. 2004 01:00