Semesterside for ENG1505 - Vår 2007

Sensurfristen er utsatt til 27. juni.

7. juni 2007 15:35

Svar på forskjellige spørsmål til eksamen finnes nå i Classfronter / Answers to various questions concerning the exam can now be found in Classfronter.

25. mai 2007 12:06

Vi minner om at eneste tillatte hjelpemiddel på eksamen er engelsk-engelsk ordbok / We remind you that you are only permitted to bring an English-English dictionary to the exam.

21. mai 2007 10:46