Semesterside for ENG1506 - Høst 2004

Endring i pensumlisten: Boken Carroll & Noble The Free and the Unfree er dessverre utsolgt fra forlaget og har blitt tatt vekk fra pensumlisten.

Change in reading list: The book Carroll & Noble The Free and the Unfree is unfortunately out of stock and has been removed from the reading list.

NB! Lecture outline No. 2 (Aug. 23) has been wrongly designated No. 3. Please correct!

24. aug. 2004 02:00

Gruppebytte: Hvis du har undervisning som kolliderer kan du få bytte gruppe. Send en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no. Dette gjelder også hvis det er medisinske grunner eller et vanskelig tidspunkt i forhold til pass av barn.

For alle andre grunner må du finne noen å bytte med. På ekspedisjonskontoret i 9. etasje NT finnes et skjema som skal benyttes, som fylles ut sammen med den andre personen. Vi foreslår at alle som ønsker å bytte gruppe møtes utenfor auditoriet etter den første forelesningen.

15. aug. 2004 02:00