Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Per Lysvåg  (kontaktinformasjon)   Forelesning og seminar
Helle Linné Eriksen  (kontaktinformasjon) Tirsdag og torsdag 13.00-14.30, eller etter avtale (rom NT 803).  Studiekonsulent
Published Apr. 24, 2007 7:22 PM - Last modified June 5, 2007 11:39 AM