Tidligere gitte eksamensoppgaver / Previous exams

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

 

Previous exams Assessment guidelines
Oppgaver etter gammel ordning 1999-2001  
Høst 2003  
Vår 2005  
Vår 2006  
Vår 2007 utsatt  
Vår 2007  
Vår 2008  
Vår 2009  
Vår 2010  
Vår 2011  
Vår 2012  
Vår 2013  
Vår 2014  
Vår 2015  
Høst 2017  
  Autumn 2018
   
   
   
    Published Aug. 6, 2013 1:33 PM - Last modified Jan. 16, 2019 4:19 PM