Previous exams and assessment guidelines

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Previous exams                                       Assessment guidelines                    
  Høst 2019
  Høst 2018
Høst 2017  
Høst 2015  
Vår 2015  
Høst 2013  
Høst 2012  
Høst 2011  
Høst 2010  
Høst 2009  
Høst 2008 utsatt  
Høst 2008  
Høst 2007  
Høst 2006  
Vår 2005  
Høst 2003  
Oppgaver etter gammel ordning 1998-2002

 

 

    Published Aug. 6, 2013 1:33 PM - Last modified Feb. 7, 2020 3:41 PM