Frist for innlevering av essay, endelig versjon : 24. november kl. 15.

Skriftlig eksamen : 9. desember kl. 9-12.

Sep. 12, 2003 2:00 AM