Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger/ Previous exams and assessment guidelines

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Previous exams Assessment Guidelines  
  Vår 2020  
  Vår 2019  
Vår 2014    
Vår 2013    
Vår 2012    
Vår 2011    
Vår 2010    
Vår 2009    
Vår 2008    

Vår 2007

Vår 2007 utsatt

   
Vår 2006    
Published Aug. 6, 2013 1:33 PM - Last modified June 18, 2020 10:52 AM