Beskjeder

Published Mar. 5, 2004 1:00 AM

Utlevering av hjemmeeksamen fra instituttkontoret: mandag 10. mai kl. 10.00. Frist for innlevering av hjemmeeksamen: tirsdag 18. mai kl. 15.00. Leveres til instituttkontoret i 2 eks.