Undervisning - tid og sted

Seminar

Seminargruppe 1

  • Fredag kl. 12:15 -14:00, Seminarrom 2 P.A. Munchs hus ( i perioden 16. januar til 15. mai)

Hildegunn Dirdal

Seminargruppe 2

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Seminarrom 15 P.A. Munchs hus ( i perioden 13. januar til 12. mai)

Hildegunn Dirdal

Published Oct. 24, 2008 10:35 AM - Last modified Nov. 11, 2008 1:34 PM