This course is discontinued

Semester page for ENG2161 - Spring 2004

Frist for innlevering av første utkast til semesteroppgaven: uke 12. Første utkast leveres direkte til kurslærer. Endelig versjon leveres i 2 eks. til instituttkontoret senest tirsdag 25. mai kl. 15.00.

Feb. 13, 2004 1:00 AM

Endring i pensumlisten: Da boken Viking Age England av Julian D. Richards for øyeblikket ikke er å få tak i, er boken ikke lenger en av hovedbøkene på pensum, men anbefales som en av bøkene under 'For oppslag'. Faglærer vil i klassen informere om deler av andre bøker som vil være nyttige som erstatning for Viking Age England .

Jan. 22, 2004 1:00 AM