Tidligere gitte eksamensoppgaver / Previous exams

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Previous exams Assessment guidelines
Vår 2006  
Vår 2007  
Vår 2008  
Høst 2013  
Høst 2014  
Høst 2015  
  Autumn 2018
   
   
    Published Aug. 6, 2013 1:33 PM - Last modified Jan. 2, 2019 2:32 PM