Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Besøksadresse: 
Niels Treschows hus, 7. et.

Ekspedisjonstid: 
Mandag - Fredag 12.30-15.00

Postadresse: 
Pb. 1003 - Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22856912
Faks: 22856887
E-post: 
Web: http://www.hf.uio.no/ilos

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Signe Oksefjell Ebeling   
Tor Erik Johnsen  (kontaktinformasjon) Tirsdag/Torsdag 12.00-14.00, eller etter avtale (rom NT 803).   Studiekonsulent
Nina Lind  (kontaktinformasjon)   Eksamenskonsulent
Published Apr. 8, 2010 4:11 PM - Last modified Aug. 4, 2010 4:55 PM