Tidligere eksamensoppgaver og vurderingskriterier / Previous exams and assessment criteria

Det tas forbehold om endring i pensum og/eller eksamensform siden disse eksamensoppgavene ble gitt!

Note that curriculum and/or the form of examination may have changed!

Assessment guidelines

Previous exams
Spring 2016
Spring 2015
Spring 2014
Spring 2013
Spring 2012
Spring 2011
Spring 2009
Spring 2008
Spring 2007
Spring 2006
Spring 2004
Spring 2003
    Published Aug. 6, 2013 1:33 PM - Last modified June 11, 2019 1:09 PM