Pga. lærers sykmelding er dessverre kursstart utsatt til uke 6, men det vil da helt sikkert begynne. Ny lærer er Philip Grey.

The course start has been delayed until week 6, but it is certain that the course will start that week. The new teacher will be Philip Grey.

Jan. 30, 2007 11:50 AM

Detaljert undervisningsplan er nå lagt ut.

Jan. 23, 2007 7:10 PM

Undervisningsstart blir ikke før uke 5, dvs. fredag 2. februar. Semesteret blir to uker kortere, med i alt 12 undervisningsuker.

Jan. 3, 2007 5:42 PM