Undervisningsstart blir ikke før uke …

Undervisningsstart blir ikke før uke 5, dvs. fredag 2. februar. Semesteret blir to uker kortere, med i alt 12 undervisningsuker.

Published Jan. 3, 2007 5:42 PM - Last modified Jan. 30, 2007 11:55 AM