Beskjeder

Published Feb. 27, 2008 4:34 PM

Ingen undervisning 6. mars

Fordi universitetet har åpen dag blir det ingen undervisning 6. mars.