Klasseromseksamen finner sted i siste …

Klasseromseksamen finner sted i siste dobbelttime onsdag 24. november kl. 16.

Frist for innlevering av endelig versjon av essay: onsdag 1. desember. Leveres til kurslærer.

Published Aug. 10, 2004 2:00 AM - Last modified Mar. 6, 2005 11:51 AM