Pensum/læringskrav

Romaner:

Lillie Devereux Blake: Fettered for Life, 1874. Feminist Press. 379s.

Sarah Orne Jewett: A Country Doctor, 1884. Bantam. 288s.

Rita Mae Brown: Rubyfruit Jungle, 1973. Bantam. 246s.

Fay Weldon: The Life and Loves of a She-Devil, 1983. Sceptre. 256s.

Toni Morrison: Paradise, 1998. Vintage. 288s.

Teoretiske artikler:

Artikler samlet i kompendium 'ENG2323 Women Writing: Feminist Fiction in English' (fås kjøpt på Kopiutsalget, Akademika), ca. 250s:

Published Mar. 6, 2005 11:51 AM