Pensum/læringskrav

Kommentarer til pensumlisten

 • Pensumtekstene er samlet i 5 forskjellige antologier + et kompendium som finnes i Akademika.
 • Kompendiet er lovet ferdig til semesterstart; her vil man finne det novelle-teoretiske stoffet, samt en del noveller.
 • Et antall noveller finnes i Nina Baym, ed., The Norton Anthology of American Literature (Shorter Sixth Edition, evt. tidligere utg. av denne antologien), som mange av studentene vil ha benyttet i andre kurs ved IBA.
 • Dessuten baserer kurset seg på at studentene kjøper R. V. Cassill and Richard Bausch, eds., The Norton Anthology of Short Fiction (Shorter Sixth Edition), som skal være på plass i Akademika til semesterstart.
 • Tre andre antologier som er bestilt, har Akademika pr. 16.12.03 problemer med å skaffe. Dersom disse ikke foreligger ved semsterstart, vil det bli laget et kompendium nr. 2; beskjed om når dette foreligger vil bli gitt ved kursets begynnelse/bli lagt ut på kursets web-side så snart informasjonen foreligger.

Pensum

Et bredt utvalg tekster hentet fra den anglo-amerikanske novelletradisjonen, med hovedvekt på den amerikanske og kanadiske, samt et utvalg tekster som tar opp sentrale temaer innen moderne novelleteori.

Amerikanske noveller:

 • Washington Irving, "Rip van Winkle"
 • Edgar Allan Poe, "The Murders in the Rue Morgue"; "The Fall of the House of Usher"
 • Nathaniel Hawthorne, "Roger Malvin's Burial"
 • Herman Melville, "Bartleby the Scrivener"
 • Henry James, "The Real Thing"
 • Mark Twain, "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County"
 • Bret Harte, "Tennessee's Partner"
 • Sarah Orne Jewett, "A White Heron"
 • Stephen Crane, "The Bride Comes to Yellow Sky"
 • O. Henry, "Gift of the Magi"
 • Ernest Hemingway, "Cat in the Rain"; "Hills Like White Elephants"
 • Sherwood Anderson, "Hands"
 • William Faulkner, "Barn Burning"
 • Eudora Welty, "Petrified Man"
 • Katherine Anne Porter, "Flowering Judas"
 • Bernard Malamud, "The Magic Barrel"
 • Donald Barthelme, "Report"
 • Raymond Carver, "Why Don't You Dance?"

Kanadiske noveller:

 • Thomas Chandler Haliburton, "The Clockmaker"
 • Susanna Moodie, "Brian, the Still-Hunter"
 • Ernest Thompson Seton, "Lobo, the King of Currumpaw"
 • Duncan Campbell Scott, "Paul Farlotte"
 • Stephen Leacock, "The Marine Excursion of the Knights of Pythias"
 • Sinclair Ross, "The Lamp at Noon"
 • Morley Callaghan, "Two Fishermen"
 • Ethel Wilson, "Mr. Sleepwalker"
 • Mavis Gallant, "The Moslem Wife"
 • Alice Munroe, "Friend of My Youth"
 • Margaret Atwood, "Bluebeard's Egg"
 • W. D. Valgardson, "The Cave"
 • Rudy Wiebe, "Where Is the Voice Coming From?"
 • George Bowering, "A Short Story"

Øvrige noveller:

 • Chinua Achebe, "Civil Peace"
 • Thea Astley, "A Northern Belle"
 • Peter Carey, "Do You Love Me?"
 • Angela Carter, "The Company of Wolves"
 • Nadine Gordimer, "No Place Like"
 • James Joyce, "Araby"
 • Witi Ihimaera, "The Washerwoman's Daughter"
 • Hanif Kureishi, "My Son the Fanatic"
 • D. H. Lawrence, "The Horse Dealer's Daughter"
 • Katherine Mansfield, "The Doll's House"
 • V. S. Naipaul, "My Aunt Gold Teeth"

Novelleteori:

 • Edgar Allan Poe, "Twice-Told Tales by Nathaniel Hawthorne: A Review"
 • Brander Matthews, "The Philosophy of the Short-Story"
 • Sherwood Anderson, "Form, Not Plot"
 • Mary Louise Pratt, "Short Story: The Long and Short of It"
 • Norman Friedman, "Recent Short Story Theories: Problems in Definition"
 • Austin Wright, "On Defining the Short Story: The Genre Question"
 • Cleanth Brooks and Robert Penn Warren, Understanding Fiction (utvalgte sider)
 • John Gerlach, Toward the End: Closure and Structure in the American Short Story (utvalgte sider)
 • David Lodge, "Analysis and Interpretation of the Realist Text: A Pluralistic Approach to Ernest Hemingway's 'Cat in the Rain.'"

Published Mar. 6, 2005 11:52 AM